Galimybių pasas – laikų pabaiga? Atsiliepiant į Vysk. A. Jurevičiaus straipsnį

yra Komentarų: 0
Atsiliepiant į Vysk. A. Jurevičiaus straipsnį: Galimybių pasas – biblinė tikrovė?
 

GALIMYBIŲ PASAS – LAIKŲ PABAIGA?

Segregacija dažnas ir skaudus reiškinys žmonijos istorijoje. Atstumtųjų buvo ir yra visais laikais. Rūšiuoja, skirsto, atstumia valdantieji. Dėl ko taip daroma nėra svarbu, svarbu pats principas – valdžios ir galios rodymas ir atstumtųjų niekinimas. Tai pagrindinis ir ko gero neatimamas valdžios bruožas, kuris daugiau būdingas pasaulietinei valdžiai. Bažnytinė hierarchija, praradusi pasaulietinės valdžios galią, segregaciją lyg ir pamiršo. Paskutinį žodį, skirstant į vienokius ir kitokius, palikdavo tarti Amžinajam Teisėjui.
 
Valdžios koridoriuose atsiradęs skirstymo į vienokius ir kitokius dvokas, pirmiausia pasklido universitetuose, pamažu plinta į kitas instancijas ir į Bažnyčią. Žodis „tolerancija“, kuris dar neseniai taip dažnai buvo vartojamas, dingo iš žiniasklaidos, tarsi jo ir nebūtų buvę. Vatikanas jau nebeįsileidžia neturinčių „vestuvių drabužio“, o jų neturinčius šveicarų gvardiečius atleido. Kai kurių Kanados vyskupų nurodymu, kitokie jau nebeįleidžiami į bažnyčias, br. Paulius Vaineikis nušalintas nuo pareigų…
Skirstymo į vienokius ar kitokius galia paprastai priskiriama Dievui, tačiau ją savintis mėgstama. Labai viliojantis dalykas priskirti sau tik Aukščiausiajam priklausančią skirstymo teisę. Reikia lakios fantazijos, o ir drąsos, Evangelijoje minimą „Vestuvių darbužį“ prilyginti „Galimybių pasui“. Bent jau paskutiniu metu valdantiesiems nestinga nei fantazijos, nei drąsos. Kur ieškoti užtarimo, jei ir ganytojai išduoda segregacijai bei prievartai besipriešinančius?
 
„Vestuvių drabužis“ nešiojamas, bet ne slepiamas. Koks pažeminimas raustis po kišenes ir ieškoti įrodymo, kad esi kitoks. Valdžia turėtų pasirūpinti, kad „Galimybių pasas“ būtų prikabinamas prie ausies, kad jo turėtojai galėtų išdidžiai praeiti pro visus tikrintojus.
Kiekvienas vakcinuotas gyvulys turi galimybių pasą. Tik pagalvokit, kokias galimybes turi Reksas su galimybių pasu, ir kas laukia Margio be paso? Šungaudys tuoj pat kilpą ant kaklo. Tegu tik pabando iš kiemo išeiti. Reksas įleidžiamas į parodas, į varžybas, vaikšto kur nori, net į užsienius važiuoja. O Margis? Visi, kurie save laiko vertais galimybių paso, privalo vakcinuotis, kad taptų tinkamais „Gyvulių ūkio“ nariais. Kodėl dalis visuomenės nenori jais tapti?
Pranašystėse yra minima didžioji segregacija, kurią vykdys Antikristas. Bažnyčia suskils į dvi nelygias dalis. Tačiau tai turėtų būti tik laikų pabaigoje. Gal tokie laikai jau beldžiasi?
Neturintis „Segregacijos kolaboranto pažymėjimo“, atsiprašau, – „Galimybių paso“.
 
Aleksandras Žarskus
 
Bernardinų.lt redakcija šį atsiliepimą apie Vyskupo straipsnį: Galimybių pasas – Biblinė tikrovė? atsisakė patalpinti.